Το ενδομήτριο είναι ο ιστός που καλύπτει το εσωτερικό τοίχωμα της μήτρας. Ο ιστός αυτός αποπίπτει με τη μορφή περιόδου κάθε μήνα. Ενδομητρίωση καλείται το φαινόμενο όπου το ενδομήτριο αναπτύσσεται εκτός της μήτρας, σε άλλες περιοχές του σώματος, όπως στο εξωτερικό τοίχωμα της μήτρας, στις ωοθήκες ή και αλλού.

Όταν οι ενδομητριωσικές εστίες βρεθούν στην επιφάνεια της ωοθήκης, μπορεί το αίμα να διεισδύσει στην κοιλότητα ενός ωοθυλακίου και να σχηματιστεί έτσι μία ενδομητριοειδής ή σοκολατοειδής κύστη. Η ενδομητρίωση είναι μία συνηθισμένη πάθηση, ιδιαίτερα σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.

Η διάγνωση και η θεραπεία της ενδομητρίωσης γίνονται σχεδόν ταυτόχρονα, αφαιρώντας λαπαροσκοπικά τις κύστεις και όσες περισσότερες εστίες ενδομητριώσεως είναι δυνατό.

Η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης πρέπει να προτιμάται, διότι η επέμβαση γίνεται μέσα από 3 ελάχιστες τομές, με άριστα αισθητικά αποτελέσματα και ελάχιστη πιθανότητα υποτροπής, σημείο που είναι εξαιρετικά σημαντικό αναφορικά με τη γονιμότητα.

Σε συνδυασμό με τη χειρουργική μέθοδο, συνιστάται αρκετές φορές και η λήψη ορμονικής και φαρμακευτικής αγωγής.