• Κολπίτιδα
  • Τραχηλίτιδα
  • Ενδομητρίτιδα
  • Σαλπιγγίτιδα